Qsat เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs (อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ในประเภทต่างๆ) เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" จำนวน 15 กิจการ ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการพัฒนาผลิตภาพเพิ่มขึ้น ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสม้ครเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่ คุณณัฐรดา เสนาสุธรรม (จุ๋ม) โทร. 02-4827961, 086-9770708, e-mail : juum.qsat@gmail.com

  • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
    11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
  • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
  • เบอร์โทร : 02-482-7961
  • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท