Qsat เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs (อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์) เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป" จำนวน 10 กิจการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ท่านผู้สนใจสามารถติดต่อสม้ครเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับรายละเอียดโครงการได้ที่ คุณณัฐรดา เสนาสุธรรม (จุ๋ม) โทร. 02-4827961, 086-9770708, e-mail : juum.qsat@gmail.com

  • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
    11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
  • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
  • เบอร์โทร : 02-482-7961
  • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท