ให้คำปรึกษาแนะนำจนผู้ประกอบการให้รับใบรับรองมากกว่า 500 ราย จัดฝึกอบรมภายใน (In – house Training) ให้กับลูกค้ามากกว่า 250 ราย จัดสัมมนาให้กับบริษัท (Public Seminar) ให้กับลูกค้ามากกว่า 50 ราย

  1. การฝึกอบรมภายใน (In-Training) เป็นจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบการของท่าน ซึ่งโดยปรกติแล้วจะเป็นการจัดการอบรมเฉพาะพนักงานในองค์กรนั้นๆ การจัดการอบรมแบบนี้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลาในการเดินทางของผู้เข้าร่วมอบรม
  2. การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) เป็นจัดการฝึกอบรมที่ซึ่งเปิดให้กับพนักงานที่สนใจจากองค์กรต่างๆ การอบรมชนิดนี้เป็นการจัดอบรมที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มากสำหรับองค์กร ที่มีบุคลากรที่ต้องการได้รับการอบรมในจำนวนไม่มากนัก ผู้เข้าเรียนจะได้รับจากการรบกวนขณะทำการอบรมน้อยกว่า หากเทียบกับการอบรมในสถานที่ทำงาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าเรียนที่มาจากองค์กรหลากหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้านการฝึกอบรม ดังนี้

 

  • บริษัท ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ จำกัด
    11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
  • อีเมล์ : info@qsatconsultant.com
  • เบอร์โทร : 02-482-7961
  • แฟกซ์ : 02-482-7962
ข่าวสารบริษัท